Hopp til innhold

Årsmøte

Grenland hundeklubb inviterer alle medlemmer med aktivt medlemsskap til årsmøte onsdag 28.mars klokken 18.00 på klubbhytta.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og møteleder
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetninger
6. Regnskap og budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Nye klubblover