Hopp til innhold

Det holdes årsmøte onsdag 10. april 2024 kl 18:00klubbhytta.

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av ordstyrer/referent.
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll.
5. Årsberetninger.
6. Godkjenning av regnskap.
7. Godkjenning av budsjett.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 20. mars 2024.