Hopp til innhold

Møtereferater

En kort oppsummering fra helgen, NBF konferanse og Forbundsting 2024.

Det nye programmet ble etterlyst. Det er klart, men det må ‘språkvaskes’ og gjøres kjønnsnøytralt før det kan gå i trykken. Styret legger programmet ut på hjemmesiden slik at vi vet hva vi skal trene på før neste konkurranse med forbehold om justeringer i teksten. Startkort må løses også i 2024.

Ønske om at fler kan ta dommerutdannelse. Kjøre distriktsmesterskap i alle klasser Ønske om flere trinn 2 og 3 instruktører. Det er pr. i dag høye kostnader for å ta instruktørutdannelse. Kan Nbf bidra for å få ned kostnadene?

Gruppearbeid med hovedfokus på rekruttering Tinget.

Kritikk at ikke regnskap og budsjett var sendt ut i forkant.

Årsberetningene ble lest opp og godkjent med enkelte tilføyelser. Innkomne saker Sak 1 ble nedstemt Sak 2 kunne ikke behandles, kom etter fristen Sak 3 ble trukket

Valg: Styret Ble som valgkomiteens innstilling med unntak av 1.styremedlem. Der fikk Bjørnar Nordbotten flest stemmer. Valgkomiteen Hilde Hov Øyvind Jensen Bjørnar Strand Annika Berglund Lov og disiplinærutvalget Som valgkomiteens forslag. Et mer fyldig referat vil komme på NBF sin hjemme side.

Anne Cathrine Ramberg Honston